thumb

Kyzikos Ultra

Değişik tarih kaynaklarından edinilen bilgilere göre Kyzikos ve Arteka (Erdek) M.Ö.8. yüzyıldan başlayarak milattan sonra Osmanlılar’ a kadar geçen tarihi dönemlerde on defa el değiştirerek başka ulusların egemenlikleri altına girdikleri yazılmış. M.Ö.330-333 yıllarında Helenistik çağda ve yine Roma dönemlerinde mimari, sanat ve heykeltıraşlık alanlarında erişilmez bir düzeye ulaştığını görüyoruz. 

Bu bölgede Trakyalılar, Makedonyalılar, Lidyalılar, Persler, Ispartalılar, Penepososlular, Frigyalılar, Romalılar ve Bizanslılar’ ın egemenlikleri altında kaldıkları, en son ise 1339 yılında Orhan Gazi’ nin oğlu Süleyman Paşa’ nın ilk Rumeli seferine çıkışında bu bölgenin fethedilmesi ile Osmanlılar’ a yani Türkler’ e geçtiğini öğreniyoruz. 1639 yılında Erdek’ e iki kez gelen Evliya Çelebi,? Erdek’ in tahtani ve fevkani iki katlı evlerinden, hanları, hamamları, dört mihrap camilerinden, 25000 dönüm bağlarından, misket üzümlerinden ve dokuz çeşit şarabından bahseder. 

ERGİAD (ERDEK GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ) 

Erdek Genç İş İnsanları Derneği, Erdek'te genç iş insanlarını bir araya getiren ve onların iş hayatlarına destek veren bir sivil toplum kuruluşudur. Dernek, genç iş insanlarının gelişimine katkı sağlamak ve onları iş hayatında başarılı olmaları için desteklemek amacıyla faaliyet göstermektedir.Derneğin kuruluş amacı, genç iş insanlarının iş fikirlerini hayata geçirmeleri için gereken imkanları sağlamak ve iş dünyasında başarılı olmaları için gerekli olan bilgi, beceri ve deneyimleri kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda dernek, çeşitli etkinlikler düzenlemekte ve eğitimler vermektedir.Erdek Genç İş İnsanları Derneği'nin faaliyetleri arasında iş planı yarışmaları, girişimcilik eğitimleri, iş dünyası seminerleri, mentorluk programları ve iş birliği ağları gibi etkinlikler yer almaktadır. Dernek, bu faaliyetlerle genç iş insanlarının iş hayatında başarılı olmaları için gerekli olan bilgi ve deneyimleri kazanmalarını ve iş dünyasında kendilerine yer edinmelerini sağlamaktadır.Ayrıca, Erdek Genç İş İnsanları Derneği, Erdek'in sosyal ve ekonomik kalkınmasına da katkı sağlamaktadır. Dernek, bölgede işletme kurmak isteyen genç iş insanlarına danışmanlık hizmeti sunmakta ve işletmelerin gelişmesine yardımcı olmaktadır. Bu sayede, bölgenin ekonomik ve sosyal yapısının güçlenmesi hedeflenmektedir. Sonuç olarak, Erdek Genç İş İnsanları Derneği, genç iş insanlarının iş hayatında başarılı olmaları ve Erdek'in sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösteren önemli bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğin çalışmaları sayesinde, genç iş insanlarına gerekli desteği vermek ve onları iş dünyasında başarılı kılmak için önemli bir adım atılmıştır. 

BANDIRMA DAĞCILIK VE ARAMA KURTARMA DERNEĞİ (BANDAK) 

1999 Gölcük depreminden sonra kurulmuş olup, dağcılık ve doğa sporlarının teşviki ve geliştirilmesi için yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerde bulunmak, deprem, sel, dağ kazaları ve her türlü doğal afetten, kırsal alanlarda kaybolma, düşme, sakatlanma, mahsur kalma, hayatı idame ettirme, tüm kaza ve olumsuz durumlarda kayıtsız şartsız, amaç ve sonuç gözetmeksizin, kazazede, yaralı v.s.’ye en kısa zamanda ulaşma, temel ilk yardım, kurtarma, tahliye gibi işlemleri yapmak için gönüllülerden oluşan, arama kurtarma birimi oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Bunların dışında doğa sevgisini aşılamak için katılımcılarla doğa yürüyüşleri yapmak ve deprem bilincini öğretmek için okullarda temel afet bilinci eğitimini vermek gibi faaliyetler yapmaktadır.