TARİHÇE

Değişik tarih kaynaklarından edinilen bilgilere göre Kyzikos ve Arteka (Erdek) M.Ö.8. yüzyıldan başlayarak milattan sonra Osmanlılar’ a kadar geçen tarihi dönemlerde on defa el değiştirerek başka ulusların egemenlikleri altına girdikleri yazılmış. M.Ö.330-333 yıllarında Helenistik çağda ve yine Roma dönemlerinde mimari, sanat ve heykeltıraşlık alanlarında erişilmez bir düzeye ulaştığını görüyoruz.

Bu bölgede Trakyalılar, Makedonyalılar, Lidyalılar, Persler, Ispartalılar, Penepososlular, Frigyalılar, Romalılar ve Bizanslılar’ ın egemenlikleri altında kaldıkları, en son ise 1339 yılında Orhan Gazi’ nin oğlu Süleyman Paşa’ nın ilk Rumeli seferine çıkışında bu bölgenin fethedilmesi ile Osmanlılar’ a yani Türkler’ e geçtiğini öğreniyoruz. 1639 yılında Erdek’ e iki kez gelen Evliya Çelebi,  Erdek’ in tahtani ve fevkani iki katlı evlerinden, hanları, hamamları, dört mihrap camilerinden, 25000 dönüm bağlarından, misket üzümlerinden ve dokuz çeşit şarabından bahseder.

© 2019 - KYZİKOS ULTRA - TÜM HAKLARI SAKLIDIR.